Daily Archives: Tháng Một 17, 2009

Entry for January 17, 2009

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lâu rồi mới lại thấy hoa Hùynh Anh (hay Hòang Anh nhỉ?). Hồi xưa Ngọai trồng cả mấy luống trong vườn để dành cúng Phật. Với mình hoa Hùynh Anh nghiễm nhiên là hoa cúng. Lúc 4-5 tuổi đã được Ngọai giao hẳn cho 1 luống Hùynh Anh (nói luống cho sang, cái luống đó dài chừng 3 tấc là cùng), tự tưới nước (bằng cái bình tưới nhỏ xíu làm từ tole lợp nhà, Ngọai tự chế), tự cắt vào cúng…ông Địa (hồi nhỏ rất mê ông Địa và đơn giản bàn thờ ông Địa thấp nhất nhà nên mới tự cắm bông cúng được). Sau này Ngọai bán nhà GV, không còn đất trồng hoa nữa, nhưng thỉnh thỏang Mẹ vẫn mua Hùynh Anh về cúng. Bẵng đi 1 thời gian ít thấy ai bán hoa này. Thỉnh thỏang đi công tác miền Tây có thấy người ta trồng trước nhà hay cắm cúng ở bàn Thiên. Mỗi lần thấy là mỗi lần nhớ Ngọai, nhớ Mẹ.

Sáng nay dậy sớm đi chợ…làng gần nhà mua hoa cũng Tất Niên. Nhìn thấy một xô hoa Hùynh Anh, mừng quýnh như gặp bạn cũ, sà vào mua, không kịp hỏi giá. Mà kể giá có mắc chắc cũng mua cho bằng được. Nhưng chẳng mắc tí nào, 5 ngàn 3 cành sum suê hoa (hay là thích quá nên thấy mua được giá hời chăng?). Đặt bình hoa to lên bàn thờ Mẹ và bà Ngọai. Chắc Mẹ và Ngọai vui, hoa giống hoa vừon nhà mình xưa.

Có hoa nhà có chút không khí Tết rồi!

Entry for January 17, 2009

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lâu rồi mới lại thấy hoa Hùynh Anh (hay Hòang Anh nhỉ?). Hồi xưa Ngọai trồng cả mấy luống trong vườn để dành cúng Phật. Với mình hoa Hùynh Anh nghiễm nhiên là hoa cúng. Lúc 4-5 tuổi đã được Ngọai giao hẳn cho 1 luống Hùynh Anh (nói luống cho sang, cái luống đó dài chừng 3 tấc là cùng), tự tưới nước (bằng cái bình tưới nhỏ xíu làm từ tole lợp nhà, Ngọai tự chế), tự cắt vào cúng…ông Địa (hồi nhỏ rất mê ông Địa và đơn giản bàn thờ ông Địa thấp nhất nhà nên mới tự cắm bông cúng được). Sau này Ngọai bán nhà GV, không còn đất trồng hoa nữa, nhưng thỉnh thỏang Mẹ vẫn mua Hùynh Anh về cúng. Bẵng đi 1 thời gian ít thấy ai bán hoa này. Thỉnh thỏang đi công tác miền Tây có thấy người ta trồng trước nhà hay cắm cúng ở bàn Thiên. Mỗi lần thấy là mỗi lần nhớ Ngọai, nhớ Mẹ.

Sáng nay dậy sớm đi chợ…làng gần nhà mua hoa cũng Tất Niên. Nhìn thấy một xô hoa Hùynh Anh, mừng quýnh như gặp bạn cũ, sà vào mua, không kịp hỏi giá. Mà kể giá có mắc chắc cũng mua cho bằng được. Nhưng chẳng mắc tí nào, 5 ngàn 3 cành sum suê hoa (hay là thích quá nên thấy mua được giá hời chăng?). Đặt bình hoa to lên bàn thờ Mẹ và bà Ngọai. Chắc Mẹ và Ngọai vui, hoa giống hoa vừon nhà mình xưa.

Có hoa nhà có chút không khí Tết rồi!