Daily Archives: Tháng Một 5, 2009

For you, Team!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bận quá, bận quá team ơi. Chuyến đi ĐL đã bị cái project Wellness này đè bẹp rồi, huhu.

Chuyến đi rất vui, cả vui chung lẫn vui riêng.

Thanks all for an exciting 2008. Hope we have a much better 2009 (and a bigger trip by end of 2009).

Quà cho tụi em đây, kết quả ngồi mày mò kết hợp ‘công nghệ cao’ từ phần mềm em Tú share cho chị và từ 1 phần mềm khác nữa. Người vốn dĩ không ‘hi tech’ lắm mà lọ mọ ngồi cắt dán cái này, thiệt là khổ. But I love you all!

Photobucket

Bí ơi, mami đã cố gắng lắm mà sao cái chữ cứ tuột xuống xa lắc xa lơ cái hình. Đề nghị Bí mở khóa phụ đạo gấp gấp cho mami để má còn viết entry cho 2 em nhỏ nữa.

Mừng quá, lần này máy chị hổng có hình…điên lọan của Út trai! Chiếm diện tích nhiều trong camera của chị là PA và sư mẫu (nguyên một collection luôn, chuộc đi!), kế tới là chú Hiển (vì thường xuyên dính với Cá Heo, haha) và đặc biệt là nhân vật từ đội bạn…Huy lớn! Và người hổng có tấm hình nào là…Phùng (có đi đâu mà có, hihi).

Thôi đi làm nhóm đây. Hổng nhảm nữa. Chưa ăn lunch nữa nè, ngồi lụi hụi cắt dán mấy cái hình này. Bắt chước Bí nè: hổng ai thương…tui!

For you, Team!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bận quá, bận quá team ơi. Chuyến đi ĐL đã bị cái project Wellness này đè bẹp rồi, huhu.

Chuyến đi rất vui, cả vui chung lẫn vui riêng.

Thanks all for an exciting 2008. Hope we have a much better 2009 (and a bigger trip by end of 2009).

Quà cho tụi em đây, kết quả ngồi mày mò kết hợp ‘công nghệ cao’ từ phần mềm em Tú share cho chị và từ 1 phần mềm khác nữa. Người vốn dĩ không ‘hi tech’ lắm mà lọ mọ ngồi cắt dán cái này, thiệt là khổ. But I love you all!

Photobucket

Bí ơi, mami đã cố gắng lắm mà sao cái chữ cứ tuột xuống xa lắc xa lơ cái hình. Đề nghị Bí mở khóa phụ đạo gấp gấp cho mami để má còn viết entry cho 2 em nhỏ nữa.

Mừng quá, lần này máy chị hổng có hình…điên lọan của Út trai! Chiếm diện tích nhiều trong camera của chị là PA và sư mẫu (nguyên một collection luôn, chuộc đi!), kế tới là chú Hiển (vì thường xuyên dính với Cá Heo, haha) và đặc biệt là nhân vật từ đội bạn…Huy lớn! Và người hổng có tấm hình nào là…Phùng (có đi đâu mà có, hihi).

Thôi đi làm nhóm đây. Hổng nhảm nữa. Chưa ăn lunch nữa nè, ngồi lụi hụi cắt dán mấy cái hình này. Bắt chước Bí nè: hổng ai thương…tui!