Daily Archives: Tháng Tám 14, 2008

Hân của tháng 8 2008….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…khác hẳn Hân của tháng 7 2008

Hân biết vỗ tay nè

Hân làm bo xịt nè

Hân biết giành ăn, giành M với anh Hai nè.

Hân có 4 răng và sắp mọc thêm 2 răng nữa nè.

Hân đã gọi M, gọi B, gọi Hai. Hân bắt chước vuốt đuôi tất cả những chữ gì mà Hân thích. Nhiều lắm. Chắc là Hân biết nói trước khi biết đi rồi (cái này giống M). Người ta bảo vậy là số sướng. Cái này hên xui nha. M thấy M có sướng gì lắm đâu. Cũng cày thí mồ. Nhưng có một cái M chắc chắn là đúng. Hân sẽ 888 giống M.

Nhưng cái này là quan trọng nhất nè…

Hân bắt đầu bám M, yêu M vô cùng. Một lần nữa M hiểu cái câu ‘lá rụng về cội’. Lúc H và CH nhỏ, M cứ sợ 2 đứa gần gũi nanny riết rồi quên M luôn. Qua 1 tuổi, anh Hai mê M như điếu đổ. Bây giờ Hân cũng nối gót anh. 2 tuần trước, Hân còn thi thoảng ngúng nguẩy không chịu M bồng và chỉ đòi bác, đòi dì. Vậy mà, bữa M đi HN về, cửa vừa mở ra, Hân nhoài người xuống bò lấy bò để đến chỗ M, bám chân M đứng lên. M bồng vào lòng, Hân gục đầu lên vai, miệng cười tủm tỉm. Sau đó thì đừng ai có ý định lấy Hân ra khỏi tay M nghe. Hân sẽ cằn nhằn, càu nhàu nghe nhức đầu luôn. Hai vừa trèo vào lòng M, Hân lấy tay đẩy ra ngay. Từ hôm đó tới giờ, chiều nào M đi làm về Hân cũng lật đật bò ra đón. Lỡ mà ra sau Hai thì Hân vừa bò vừa mếu, lính quính thấy thương lắm. Sáng nào BM đi làm, bye bye con xong, cửa đóng lại cũng nghe giọng con mếu máo khóc đòi sau cửa. M đi hổng đành.

Nhanh ghê chưa. Mới đó mà Hân sắp thôi nôi rồi. Chủ Nhật tuần sau là Hân được bóc đồ đoán nghề nghiệp rồi đó nha.

Chỉ có một cái Hân không thay đổi gì hết. Đó là lúc nào Hân nhìn cũng giống con trai. M trông đợi mỏi mòn mà chưa được hân hạnh tốn tiền mua kẹp tóc cho Hân gì hết.

Hân của tháng 8 2008….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

…khác hẳn Hân của tháng 7 2008

Hân biết vỗ tay nè

Hân làm bo xịt nè

Hân biết giành ăn, giành M với anh Hai nè.

Hân có 4 răng và sắp mọc thêm 2 răng nữa nè.

Hân đã gọi M, gọi B, gọi Hai. Hân bắt chước vuốt đuôi tất cả những chữ gì mà Hân thích. Nhiều lắm. Chắc là Hân biết nói trước khi biết đi rồi (cái này giống M). Người ta bảo vậy là số sướng. Cái này hên xui nha. M thấy M có sướng gì lắm đâu. Cũng cày thí mồ. Nhưng có một cái M chắc chắn là đúng. Hân sẽ 888 giống M.

Nhưng cái này là quan trọng nhất nè…

Hân bắt đầu bám M, yêu M vô cùng. Một lần nữa M hiểu cái câu ‘lá rụng về cội’. Lúc H và CH nhỏ, M cứ sợ 2 đứa gần gũi nanny riết rồi quên M luôn. Qua 1 tuổi, anh Hai mê M như điếu đổ. Bây giờ Hân cũng nối gót anh. 2 tuần trước, Hân còn thi thoảng ngúng nguẩy không chịu M bồng và chỉ đòi bác, đòi dì. Vậy mà, bữa M đi HN về, cửa vừa mở ra, Hân nhoài người xuống bò lấy bò để đến chỗ M, bám chân M đứng lên. M bồng vào lòng, Hân gục đầu lên vai, miệng cười tủm tỉm. Sau đó thì đừng ai có ý định lấy Hân ra khỏi tay M nghe. Hân sẽ cằn nhằn, càu nhàu nghe nhức đầu luôn. Hai vừa trèo vào lòng M, Hân lấy tay đẩy ra ngay. Từ hôm đó tới giờ, chiều nào M đi làm về Hân cũng lật đật bò ra đón. Lỡ mà ra sau Hai thì Hân vừa bò vừa mếu, lính quính thấy thương lắm. Sáng nào BM đi làm, bye bye con xong, cửa đóng lại cũng nghe giọng con mếu máo khóc đòi sau cửa. M đi hổng đành.

Nhanh ghê chưa. Mới đó mà Hân sắp thôi nôi rồi. Chủ Nhật tuần sau là Hân được bóc đồ đoán nghề nghiệp rồi đó nha.

Chỉ có một cái Hân không thay đổi gì hết. Đó là lúc nào Hân nhìn cũng giống con trai. M trông đợi mỏi mòn mà chưa được hân hạnh tốn tiền mua kẹp tóc cho Hân gì hết.