Daily Archives: Tháng Sáu 8, 2008

Cá lau kiếng…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cả nhà đi siêu thị cuối tuần. Trong hồ cá thường chỉ bán mỗi cá điêu hồng, may mắn lắm thì có thêm cá lóc. Bữa nay tự dưng xuất hiện một con cá đen đen, lạ hoắc. Mẹ quay qua hỏi Ba: cá gì lạ vậy anh? Và Mẹ giật mình khi Ba và con cùng trả lời 1 lúc: cá lau kiếng. Ba cũng hết hồn. Mẹ hỏi: sao con biết. Con cười cười rất đắc chí (ra cái điều là thì ra đâu phải cái gì Mẹ cũng biết hơn con, hehe).

Ức quá, trưa về 2 Mẹ con nằm đọc chuyện Susu, Mẹ lại dò hỏi tiếp: sao con biết con cá lau kiếng hay vậy? Con hãnh diện trả lời: anh của bác Hậu chỉ con, ở quán lẩu đó. Mẹ lại càng rối hơn. Đúng là nhà mình và nhà bác Hậu có đi ăn lẩu thật, cách đây cũng vài tuần rồi, và quán lẩu đó có hồ cá, Ba cũng xác nhận với Mẹ là trong hồ cá đó có mấy con cá lau kiếng (hơi nhỏ hơn con cá trong hồ cá điêu hồng bữa nay). Vấn đề là ‘anh của bác Hậu’ là ai? Hôm đó bác Hậu đâu có dẫn người anh nào theo đâu? Lại dò hỏi và té ngửa với kết quả điều tra: anh của bác Hậu chính là anh Bi con bác Hậu. Con nói tắt kiểu này hỏi làm sao mà Mẹ không rối.

Túm lại, trẻ con đang rất khoái chí với vụ ‘Mẹ hổng biết cá lau kiếng hả Mẹ? anh hổng chỉ Mẹ hả?’

Cá lau kiếng…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cả nhà đi siêu thị cuối tuần. Trong hồ cá thường chỉ bán mỗi cá điêu hồng, may mắn lắm thì có thêm cá lóc. Bữa nay tự dưng xuất hiện một con cá đen đen, lạ hoắc. Mẹ quay qua hỏi Ba: cá gì lạ vậy anh? Và Mẹ giật mình khi Ba và con cùng trả lời 1 lúc: cá lau kiếng. Ba cũng hết hồn. Mẹ hỏi: sao con biết. Con cười cười rất đắc chí (ra cái điều là thì ra đâu phải cái gì Mẹ cũng biết hơn con, hehe).

Ức quá, trưa về 2 Mẹ con nằm đọc chuyện Susu, Mẹ lại dò hỏi tiếp: sao con biết con cá lau kiếng hay vậy? Con hãnh diện trả lời: anh của bác Hậu chỉ con, ở quán lẩu đó. Mẹ lại càng rối hơn. Đúng là nhà mình và nhà bác Hậu có đi ăn lẩu thật, cách đây cũng vài tuần rồi, và quán lẩu đó có hồ cá, Ba cũng xác nhận với Mẹ là trong hồ cá đó có mấy con cá lau kiếng (hơi nhỏ hơn con cá trong hồ cá điêu hồng bữa nay). Vấn đề là ‘anh của bác Hậu’ là ai? Hôm đó bác Hậu đâu có dẫn người anh nào theo đâu? Lại dò hỏi và té ngửa với kết quả điều tra: anh của bác Hậu chính là anh Bi con bác Hậu. Con nói tắt kiểu này hỏi làm sao mà Mẹ không rối.

Túm lại, trẻ con đang rất khoái chí với vụ ‘Mẹ hổng biết cá lau kiếng hả Mẹ? anh hổng chỉ Mẹ hả?’