Daily Archives: Tháng Tư 10, 2008

9 years…side by side

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ nhặt được bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên 2 ngày trước. Toàn bộ bài thơ không phải là hay lắm nếu nói về mặt kỹ thuật. Nhưng có một vài khổ thơ đọc rất hay và đồng cảm. Ghi lại cho mọi người cùng xem, coi như là 1 entry mừng ‘ta bên nhau 9 năm’.

Đôi Dép

……….

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

………..

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Nguyễn Trung Kiên

9 years…side by side

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ nhặt được bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên 2 ngày trước. Toàn bộ bài thơ không phải là hay lắm nếu nói về mặt kỹ thuật. Nhưng có một vài khổ thơ đọc rất hay và đồng cảm. Ghi lại cho mọi người cùng xem, coi như là 1 entry mừng ‘ta bên nhau 9 năm’.

Đôi Dép

……….

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

………..

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Nguyễn Trung Kiên