Daily Archives: Tháng Mười Một 28, 2006

I miss you

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Còn 2 tiếng nữa Má phải nộp báo cáo cho khách hàng rồi nhưng chẳng tập trung viết được.  Má nhớ con quá Cá Heo ơi.  Nhớ 4 cái răng xinh xinh (mọc hơi lệch giống răng Ba Image).  Nhớ bàn tay nhỏ xíu chúm chúm chỉ vào cassette đòi nghe nhạc.  Nhớ cái dáng minhon lùn lùn giống Má hay nhún nhảy theo nhạc.  Nhớ tiếng cười hè hè tự giễu mình của con mỗi khi… ‘break wind’ Image.  Nhớ gương mặt buồn hiu của con khi bye bye Ba Má đi làm.  Nhớ…, nhớ đủ thứ của con hết con ơi, không thể kể hết được…

Cá Heo có nhớ Má không nè?

 

I miss you

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Còn 2 tiếng nữa Má phải nộp báo cáo cho khách hàng rồi nhưng chẳng tập trung viết được.  Má nhớ con quá Cá Heo ơi.  Nhớ 4 cái răng xinh xinh (mọc hơi lệch giống răng Ba Image).  Nhớ bàn tay nhỏ xíu chúm chúm chỉ vào cassette đòi nghe nhạc.  Nhớ cái dáng minhon lùn lùn giống Má hay nhún nhảy theo nhạc.  Nhớ tiếng cười hè hè tự giễu mình của con mỗi khi… ‘break wind’ Image.  Nhớ gương mặt buồn hiu của con khi bye bye Ba Má đi làm.  Nhớ…, nhớ đủ thứ của con hết con ơi, không thể kể hết được…

Cá Heo có nhớ Má không nè?